Михаил Краснянский

Енергозбереження
Навчальний посібник

ЗМIСТ

1. Важливість енергозбереження 4
2. Світовий баланс енергії 10
3. Зниження енерго ємності виробництв за рахунок модернізації технологічних процесів 16
  3.1. Металургійне виробництво 16
  3.2. Нафто переробка 18
  3.3. Когенерація 19
  3.4. «Чисте вугілля» 20
  3.5. Сільсько господарські підприємства 21
  3.6. 3D-Принтери 26
4. Утилізація вторинних енергоресурсів за рахунок невикористовуваних потоків енергії 26
  4.1. Залишкове тепло (енергія) газів, що відходять, і пар у технологічних процесах 26
  4.2. Попутний нафтовий газ 29
  4.3. Виробничі паропроводи 30
  4.4. Втрати електроенергії 31
  4.5. Транзит природного газу 35
  4.6. Енергія шахтних вод 36
  4.7. Тепло нагрітих поверхонь 37
  4.8. Невикористані харчові потоки 38
5. Утилізація вторинних енергоресурсів з відходів 40
  5.1. Вугільні й нафтові шлами 40
  5.2. Водовугільне паливо 44
  5.3. Відходи тваринництва й птахівництва, міські відходи 46
  5.4. Шахтний метан 49
  5.5. Бурі вугілля 51
  5.6. Деревні й рослинні відходи 52
6. Енергія сонця, вітру й води 57
  6.1. Сонячна енергія 58
  6.2. «Безпаливні» електростанції 63
  6.3. Енергія вітру 65
  6.4. Мала гідроенергетика 68
  6.5. Гідроакумулюючі електростанції 72
  6.6. Геотермоенергетика 73
  6.7. Майбутні джерела енергії? 74
7. Альтернативний транспорт 77
  7.1. Гібриди 77
  7.2. Воднемобілі 78
  7.3. Паливні елементи 81
  7.4. Електромобілі 85
  7.5. «Зелені» aвіалайнери й морські судна 85
  7.6. Інший альтернативний транспорт 87
  7.7. Альтернативи моторному паливу 89
  7.8. «Безпаливні» двигуни 93
8. Житлово-комунальне господарство 94
  8.1. «Нульові» будинки 94
  8.2. Опалення й гаряча вода від районної котельні 96
  8.3. Утеплення стін 98
  8.4. Електронагрівники й теплонакопичувачі 100
  8.5. Опалення тепловими насосами 103
  8.6. Тепло вентиляційних потоків 106
  8.7. Освітлення 106
  8.8. Низькоенергетична побутова техніка 108
  8.9. Досвід ЖКГ США 108
9. Екологична ядерна енергетика як альтернатива викопним вуглеводням 111
  9.1. Ядерні технології на швидких нейтронах 111
  9.2. Торій-урановий цикл 113
  9.3. Реакції ядерного синтезу 114
10. Економіка енергозбереження 117
  10.1. Енергоаудит 117
  10.2. Методика оцінки економічної ефективності заходів щодо
енергозбереженню
119
11. Енергосбереженняяк частина Четвертої П'ятої Технологічних Революцій 122
Список використаної літератури 133